Mổ tai biến mạch máu não là một trong các biện pháp được áp dụng trong trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên phương pháp này có nhiều nguy cơ rủi ro. Cùng lắng nghe những chia sẻ của GS. TS. Nguyễn Văn Chương về việc mổ tai biến mạch máu não trong video trên!