Đứng trước một căn bệnh nguy hiểm nào đó, đặc biệt là đối với tai biến mạch máu não, việc quan tâm đến nguyên nhân tai biến mạch máu não là gì - rất quan trọng. Hãy cùng nghe chuyên gia Nguyễn Tấn Dũng tư vấn.