Thời gian phục hồi sau tai biến là bao lâu? Trong video này GS. TS. Nguyễn Văn Chương sẽ giải đáp cụ thể cho vấn đề này. Hãy cùng theo dõi nhé!