Tóm tắt:

Đột quỵ não dẫn đến giảm, mất chức năng hoặc chết các tế bào não, là nguyên nhân gây liệt, rối loạn ngôn ngữ, mất cảm giác, trí nhớ, hôn mê. Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ 2 trên thế giới sau ung thư, đứng hàng đầu về tàn phế ở người trưởng thành. Hàng năm ở Mỹ chi phí 30 tỷ USD cho điều trị nội trú và phục hồi chức năng. Theo thống kê, đột quỵ thiếu máu não chiếm khoảng 80 – 85%, đột quỵ chảy máu não chiếm 10 – 15%.

Nguyên nhân chính của đột quỵ thiếu máu não là do  tắc mạch huyết khối, vữa xơ động mạch. Bệnh có nguy cơ tái phát rất cao: Xấp xỉ 10% trong 7 ngày, 18% trong 3 tháng đầu. Trong 10 năm sau đó, khả năng tái phát của đột quỵ tối thiểu là 2%/năm và nguy cơ của bệnh mạch vành tối thiểu 3%/năm. Đột quỵ không chỉ là vấn đề y tế, kinh tế mà còn là vấn đề xã hội nặng nề và sâu sắc. Chính vì vậy ngoài những tiến bộ trong điều trị đột quỵ hiện nay, dự phòng đột quỵ não là yếu tố đặc biệt quan trọng cần được quan tâm nhiều hơn.

Nattospes với hoạt chất Nattokinase - enzyme được chiết xuất từ đậu tương lên men theo phương pháp truyền thống của người Nhật. Đã có trên 17 nghiên cứu trước đó cho thấy tác dụng ức chế ngưng kết tiểu cầu, làm tiêu fibrin, các thử nghiệm này đều cho thấy Nattokinase có tác dụng phòng ngừa, làm tiêu được các cục máu đông, cải thiện tuần hoàn và làm phục hồi các tổn thương do tắc nghẽn mạch.

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của Nattospes trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não.

Đối tượng nghiên cứu: 64 bệnh nhân (BN) đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tính hoặc bán cấp đã ổn định chức năng sống (sau 15-20 ngày điều trị tại Bệnh viện), chia làm 2 nhóm: Nhóm I: 34 BN dùng thuốc Nattospes 2 viên/ngày điều trị trong 3 tháng. Nhóm II: 30 BN được điều trị Aspirin 300mg/24h, điều trị trong 3 tháng..

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang, tiến cứu theo dõi học.

Kết quả: Qua kết quả nghiên cứu tác dụng của sản phẩm Nattospes trên 34 bệnh nhân sau đột quỵ nhồi máu não giai đoạn cấp tại cộng đồng so với 30 bệnh nhân dùng aspirin tương ứng ở nhóm chứng các tác giả nhận thấy dùng Nattospes cải thiện được tình trạng chức năng sau đột quỵ trên các phương diện theo đánh giá bởi các thang điểm NIH-NIHS, thang điểm Barthel, thang điểm MMSE tương tự với Aspirin. Không có sự thay đổi các chỉ tiêu sinh hóa máu. Không tác dụng phụ.

Abstract:

The object and method of research: This study aims to evaluate the efficacy of Nattospes in prevention of 34 patients after acute ischemic stroke. We compaired with 30 patients treating by Aspirin (300mg/24h) for 3 months. Results: after 3 months, the improvement of functional recovering to evaluate by NIHSS scale, Barthel scale, MMSE scale on two groups patients is the same (the Barthel scale plus 75 scores: from 23,5% increase to 61,8% in group used Nattospes, compaire from 20% to 63,3% in group used aspirin (p>0,05). There is no any change in paraclinical examen as: glucose, ure, creatinin and GOT/GPT. There is no side effects while using Nattospes.

KẾT QUẢ

1. Kết quả theo thang điểm NIH - NIHSS

Nhóm

Tốt

Khá

Kém

Trước

Sau

Trước

Sau

Trước

Sau

Nattospes

4

12%

14

42%

22

65%

14

42%

8

24%

6

18%

Aspirin

3

10%

12

40%

20

67%

13

44%

7

24%

5

17%

Từ bảng kết quả trên ta thấy:

 - Kết quả khá - tốt ở nhóm Nattospes trước nghiên cứu là 77%

thì sau 3 tháng là 84% , trong khi kết quả kém từ 24% giảm

xuống còn 18%

 - Tỷ lệ khá - tốt khi tham gia nghiên cứu ở nhóm aspirin cũng tương tự là 77%, sau 3 tháng là 84%.

Như vậy, kết quả điều trị của Nattospes và Aspirin ta thấy tương đương nhau, khi so sánh bằng thang điểm NIH-NIHSS của Mỹ sau 3 tháng điều trị.

2. Kết quả điều trị theo thang điểm MMSE

Nhóm

Tốt

Khá

Kém

Trước

Sau

Trước

Sau

Trước

Sau

Nattospes

10

30%

24

70%

14

40%

9

27%

10

30%

1

3%

Aspirin

8

27%

16

53%

14

47%

13

43%

8

26%

1

4%

Kết quả khá, tốt ở nhóm NTP trước là 70% thì sau 3 tháng là 97%,

ở nhóm aspirin cũng tương tự trước là 74%, sau 3 tháng là 96%.

Hiệu quả của Nattospes và Aspirin tương đương nhau khi so sánh

theo thang điểm MMSE sau 3 tháng điều trị.

3. Kết quả theo thang điểm Glasgow

Điểm

Glasgow

Nattospes

Aspirin

Trước

Sau

Trước

Sau

9-12 điểm

3(8,8%)

1(2,9%)

3(10%)

2(6,7%)

13-15 điểm

31(91,2%)

33(97,1%)

27(90%)

28(93,3%)

Các BN ở cả 2 nhóm đều có cải thiện rõ rệt về ý thức đánh giá qua

thang điểmGlasgow. Không có sự khác biệt khi lựa chọn các đối

tượng về ý thức giữa 2 nhóm NC.

4. Kết quả theo thang điểm Barthel

Điểm Barthel

Nattospes*

Aspirin#

Trước1

Sau2

Trước1

Sau2

0-49

19(55,9%)

8(23,5%)

17(56,7%)

7(23,3%)

50-59

3(8,8%)

0

4(13,3%)

1(3,3%)

60-74

4(11,8%)

5(14,7%)

3(10%)

3(10%)

75-100

8(23,5%)

21(68,5)

6(20%)

19(63,3%)

                        P*# > 0.05 ; P1-2 < 0.05

Các BN ở 2 nhóm đều có cải thiện rõ rệt có ý nghĩa với P1-2 < 0.05

về khả năng phục hồi chức năng thông qua thang điểm Barthel.

Trước khi dùng sản phẩm, nhóm Nattospes có tới 55,9% điểm Barthel dưới 50 điểm, chỉ có 23,5% đạt trên 75 điểm, nhưng sau 3 tháng tỷ lệ này tăng lên 68,5%. Nhóm Aspirin cũng tăng đáng kể chỉ số Barthel trên 75 điểm từ 20% trước điều trị và sau 3 tháng là 63,3%. Không có sự khác biệt giữa 2 nhóm nghiên cứu với P*# > 0.05. Như vậy cả 2 nhóm được điều trị dự phòng tái phát kèm theo phục hồi chức năng chung sau 3 tháng đánh giá khả năng tự phục vụ bản thân, chúng tôi thấy kết quả tương đương nhau.

5. Các kết quả khác: Xét nghiệm glucose máu, tiểu cầu,ure, creatinin, GPT đều trong giới hạn bình thường.

6. Tác dụng không mong muốn: Không có bệnh nhân nào xảy ra tác dụng không mong muốn ở nhóm dùng Nattospes, trong khi đó có 1 trường hợp bị đi lỏng ở nhóm đối chứng.

KẾT LUẬN

  1. Sản phẩm Nattospes có tác dụng tương đương với thuốc Aspirin trong cải thiện hoạt động chức năng theo các thang điểm đánh giá của Viện Sức Khỏe – Thần kinh và Đột quỵ Hoa Kỳ(NIH-NIHSS), thang điểm phục hồi chức năng (Barthel), thang điểm tâm thần tối thiểu (MMSE).
  2. Khi sử dụng, Nattospes không thấy tác dụng không mong muốn.

Trích dẫn: “Tạp chí Y dược lâm sàng 108”; tr 87 – 95, tập 3 - Số đặc biệt tháng 11/2008.