Bệnh tai biến mạch máu não được phân loại như thế nào?
Trả lời:

Chào bạn.

Bệnh tai biến mạch máu não đuợc chia thành nhiều loại chính dựa trên sự hư hại của mạch máu: mạch máu bị nghẽn hay mạch bị vỡ làm chảy máu trong đầu. Vì mỗi loại tai biến mạch máu não có cách điều trị khác nhau cho nên các BS cần định bệnh sớm và xác định loại nào và nơi hư hại một cách chính xác. Loại nghẽn mạch máu gây ra sự thiếu máu đến não (tiếng Anh gọi là ischemic stroke) có thể do máu đông tại chỗ “thrombotic stroke” hay bị nghẽn vì cục máu chuyển đi từ nơi khác trong thân thể “embolic stroke”

  • 53% Tai biến mạch máu não thuộc loại thrombotic stroke
  • 31% thuộc loại embolic stroke
  • 13% do chảy máu trong sọ
  • 6% do chảy máu dưới màng nhện trong vỏ não.

Chuyên gia tim mạch.