TPBVSK Nattospes được sản xuất ở đâu?
Trả lời:

Chào anh,

TPBVSK Nattospes được sản xuất tại công ty Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc Tế (IMC) - Hà Nội. Không biết anh đang có vấn đề gì về sức khỏe cần tư vấn ạ?