Tôi đã dùng sản phẩm chứa nattokinase được 12 tháng. Hiện nay tôi không còn mệt mỏi nữa, xin hỏi tôi có nên dùng tiếp hay không?
Trả lời:

Chào bạn.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin về quá trình sử dụng sản phẩm và đã có tác dụng tốt. Bạn nghỉ 1-2 tháng nữa sau đó tiếp tục sử dụng sản phẩm chứa nattokinase thêm nhé.

Chúc bạn sức khỏe.

Chuyên gia tim mạch